0723460337 Cristian Mirea

Contract

Pentru orice produs/serviciu contractat de la SC Crio Home Design SRL este obligatorie parcurgerea si acceptarea contractului de mai jos.

 

Intre subsemnatii:
1. S.C. Crio Home Desing S.R.L. denumita in continuare Executant
2. Dl/D-na cumparator; denumit in continuare Client

In urmatoarele conditii intervine prezentul

Contract de proiectare si executie mobilier sau servicii

1. Obiectul Contractului.                                                                        

Obiectul contractului il constitue proiectarea pentru executie si executarea mobilierului din Comanda de executie mobilier, in conditii tehnice de calitate si design.
In cazul in care Clientul a furnizat dimensiunile mobilierului, Executantul nu este responsabil pentru neincadrarea mobilierului in spatiu alocat.
In cazul in care mobilierul nu se incadreaza in spatiul alocat din cauza Executantului, executantul isi asuma refacerea mobilierului in termen de 5 zile lucratoare, astfel incat sa se incadreze in spatiul alocat.
Executantul incorporeaza in mobilier doar produsele incorporabile, conform schitelor tehnice furnizate de producatorul produselor respective, dar nu isi asuma racordarea lor la gaze, apa, sistemul electric, sau orice alta operatiune ce nu tine de mobilier, acestea urmand a fi racordate de alte persoane contractate de catre Client.
Se pot aduce modificarii comenzii in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea ei si presupune semnarea unei noi Comenzi de executie mobilier.

2.Termenul de executie                                                                   

Termenul de executie acceptat de ambele parti este de  (termenul convenit) , de zile lucratoare de la data semnarii comenzii de executie mobilier si achitarea unui avans de aproximativ 50% din valoarea totala a comenzii, ambele fiind necesare.
In cazul in care se aduc modificari ulterioare comenzii, atunci termenul de executie va incepe de la data ultimei modificari aduse comenzii.
In cazul in care Clientul trebuie sa furnizeze Executantului date tehnice, produse incorporabile, sau orice alte informatii care tin de buna executare a mobilierului, atunci termenul de executie va incepe din momentul furnizarii tuturor datelor sau produselor.
In cazul in care Executantul trebuie sa achizitioneze pentru Client diferite produse (usi MDF, electrocasnice, canapele, saltele, somiere, etc.) si acestea intarzie din cauza furnizorului, Executantul poate intarzia livrarea, dar numai cu informarea prealabila a Clientului dar si cu dovezile care atesta ca vina este a furnizorului si nu a Executantului. Livrarea este efectuata in momentul in care Executantul a primit de la furnizori toate produsele necesare.
Executantul se obliga sa anunte Clientul cu cel putin 24 ore inainte de livrare si sa gaseasca impreuna cea mai convenabila data de livrare, dar care sa se incadreze in programul de lucru legal al Executantului, program ce va fi transmis clientului in momentul in care acesta este informat ca mobilierul este gata de livrare.
In cazul in care Executantul intazie nejustificat mai mult de 5 zile lucratoare peste termenul prevazut de contract, atunci Executantul se obliga sa achite zilnic Clientului 1% din valoarea mobilierului, incepand cu a sasea zi lucratoare dupa expirarea termenului de executie si pana in ziua anterioara livrarii.
In cazul in care din motive ce tin exclusiv de Client, Executantul nu poate livra mobilierul in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de executie , se percepe o taxa de depozitare de 1% pe zi din valoarea mobilierului, inceptand din a 6 zi lucratoare si pana in ziua anterioara livrarii.

In cazul in care la termenul de livrare stabilit impreuna, Executatntul livreaza mobilierul la client dar nu-l poate monta din cauza exclusiva a clientului (nu este spatiul gata amenajat, sau liber, nu exista curent electric, nu sunt trase toate tevile, nu exista electricasnicele incorporabile sau alte elemente pe care trebuie sa le furnizeze clientul, etc), Executantul impreuna cu Clientul vor stabili o data ulterioara a monatjului cu acordul ambelor parti, dar nu mai devreme de 5 zile lucratoare de la data livrari initiale si montajul se va taxa Clientului de catre executant cu 5% din valoarea totala a contractului.

3.Proiectul de executie.                                                                                        

Este realizat de catre Executant in urma deplasarii si a masuratorilor spatiului ce urmeaza a fi mobilat si prin discutii cu Clientul. Executantul isi asuma corectitudinea dimensiunilor si datelor tehnice discutate.
Poate fi realizat de catre Client si predat Executantului. In cazul acesta Executantul nu isi asuma corectitudinea dimensiunilor si nici a detaliilor tehnice specificate de catre Client, dar se obliga sa prezinte Clientului varianta tehnica prin care poate fi executat mobilierul.
In cazul in care Executantul intampina lipsa unui anumit produs la furnizori ( cosuri jolly, balamale, culori de pal, etc), se obliga sa informeze Clientul si sa incerce sa caute impreuna un inlocuitor. In cazul in care nu se ajunge la un consens asupra produselor de inlocuire, comanda este anulata si avansul inapoiat integral Clientului. Exceptie fac produsele cu o asemanare tehnica si de design mai mare de 90%, dar care nu sunt completare la un mobilier existent in aceeasi camera.

4.Termene si modalitati de plata.                                                                     

Plata contravalorii contractului se face de catre Client pe baza facturii emise de catre Executant, in 2 transe. Prima transa este avansul de aproximativ 50% din valoarea comenzii de executie si a doua transa (reprezentand restul sumei ramase de achitat) in ziua eliberarii facturi. Pentru fiecare zi de intarziere, peste ziua eliberari facturi care este implicit si scadenta facturi, se aplica o penalizare pe zi de 0.5% din valoarea totala, pana la recuperarea totala a debitului.
In cazul in care la livrare se constata imperfectiuni ale produselor, Executantul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectiunile in termen de maximum 5 zile lucratoare, fara ca aceste defectiuni sa reprezinte motiv de returnare a mobilierului sau anularea comenzii de executie mobilier, tinandu-se cont ca mobilierul nu este un produs de serie, ci un prototip-unicat care poate avea mici erori tehnice.
In cazul in care Clientul, dupa semnarea Comenzii de executie si a prezentului contract, refuza sa execute clauzele prezentului contract din motive care tin exclusiv de Client, avansul achitat ramane in custodia Executantului si se considera daune de interese, repzentand cheltuielile cu deplasarea la client, lucrul la proiecte, achizitionarea de materiale, timpul necesar executarii mobilierului si alte chletuieli derivate.
Proprietatea produselor furnizate clientului este transmisa in momentul in care produsele sunt achitate in totalitate, astfel ele apartin executantului si in cazul in care factura cu penalizarile aferente nu sunt achitate in termen de maxim 20 de zile, atunci executantul isi rezerva dreptul de a lua produsele inapoi, produse care vor fi utilizate de executant asa cum crede de cuviinta. Sumele deja achitate de client raman in patrimoniu executantului ca daune de interese pentru toate materialele achizitionate si toate procesele prin care au trecut materialele.

5.Obligatiile asumate de partile.                                   

Executantul se obliga sa execute mobilierul descris in comanda si sa asigure transportul si montajul gratuit catre Client, pe raza orasului Contanta si la maximum 20 de km de oras.Pentru distantele mai mari de 20 km se percepe o taxa suplimentara de 5 ron/km, taxa care va fi trecuta in Comanda de executie mobilier, daca nu este trecuta se considera transportul si montajul ca fiind gratuite.
Executantul nu este responsabil de rezolvarea problemelor ce tin de denivelarea peretilor sau lipsa planeitatii care nu poate fi rezolvata printr-un reglaj de maximum 1 cm al picioarelor, in cazul pardoselilor. De asemnea executantul nu intervine in nici un fel asupra instalatiilor electrice, de apa sau gaze, ori a oricaror instalatii care pot impiedica plasarea mobilierului. In aceste cazuri Clientul, prin persoane specializate trebuie sa gaseasca o solutie, si dupa remediere Executantul va continua montarea mobilierului.
Clientul are obligatia de a informa Executatul daca exista ceva deteriorabil in peretele/parchetul/tavanul in care urmeaza sa se gaureasca pentru prinderea mobilierului. (Tevi de apa, fire de curent electric)
Clientul are obligatia sa faca receptia calitativa si cantitativa a produselor si sa semneze procesul verbal de predare/primire, in care poate completa eventuale obiectii.       

6.Forta majora                                                                                  

Conform legislatiei din Romania,forta majora exonereaza partile de neindeplinirea partiala sau totala a contractlui, pe o perioada nedeterminata sau determinata.

7.Garantie.                                                    

Garantia asumata de Executant este de 24 luni si intra in vigoare de la data finalizarii montajului.
Garantia este inmanata si semnata de catre client, care se obliga sa respecte normele cuprinse in act.